Energetické kreslení jako relaxační a transformační pomůcka - kreslit může každý

04.05.2015 17:14

Ono na tom energetickém kreslení vlastně vůbec nic není.

 

Tvrdím to z toho důvodu, protože jsem neabsolvovala jediný kurz a když už jsem se do nějakého kurzu chtěla pustit, tak mě tam lektorky nechtěly, protože už vlastně kreslím. Takže za účelem relaxace, uvolnění emocí či transformace kreslit může každý.

A není třeba mít ani výtvarnou a jinou průpravu, protože při energetickém kreslení přeci nejde o to namalovat zátiší a nebo jiné přesně realistické tvary - jde o vnitřní prožitek a vnitřní prožívání jako takové.

 

Energetické kreslení je vlastně taková relaxační a transformační pomůcka.

 

Značka ideál zapálená svíčka, neb plamen spálí  popřípadě uvolněné negace.  Kamarádka mi pak ještě doporučila i trošičku soli na něco – na talířek, papírek...též to vsákne vše uvolňující se.

 

Tak co se asi tak může stát – když si řekneme, že se půjdeme z něčeho vykreslit?

Bude to dlouhé čtení, jako moje zážitky, praxe a život...jinak než postupně to prostě napsat nejde. Připraveni?

 

1) – Vykreslit se z čehokoliv – to je fuk, jestli Vás naštval šéf nebo dítě nebo cokoliv v ten den.

Tužka, papír, popřípadě místo tužky pastelky neb bude možnost barev a to je o hooodně lepší potom už :-) – hold budete čmárat tak dlouho, až se ten vztek, zášť a všechno možné začne s čmáráním uvolňovat a Vy se začnete uvolňovat a možná nakonec dojde i k transformaci neb stejně  skončíte v slzách, protože takový vztek, zlost a nenávist jsou silné emoce a znamenají velký energetický výdej na jejich vytvoření a stejně tak silný výdej energie se děje i pro jejich potlačení, takže únava se brzy dostaví..... a s únavou úleva je na světě...když nic víc....A možná ruku v ruce s ní půjde i vlastní vnitřní pocit, kterého se Vám nedostává nebo který preferujete, abyste přesně ty silné zlostné, nedoceněné a ublížené a jiné emoce mohli cítit  – a hup máte na světě svůj vlastní podíl - já tomu říkám vnitřní princip, podle kterého žijete - žijeme, ani já nejsem bez chyb -  a s tím už se dá něco udělat...můžeme to propustit a opustit, protože nám to stejně někdy někdo nalil do hlavy jako princip, podle kterého bychom měli tady a v této společnosti jako spořádaný, hodný, slušný, vzdělaný, milující a kdovíjaký jiný člověk prostě žít a nebo jsme si to z určité situace odvodili sami.

 

Prostě negativní reakce znamenají, že už máme něčeho dost a že to s duší a námi stejně už dlouho neladí - jenom se to snažíme praktikovat.

Reaktivní chování vychází z nějakých našich vnitřních pohnutek, bolístek a mindráčků nebo z naučených a zvenku převzatých zákonů a principů co a jak by mělo být protože a abychom...čili chceš něco dostat a někým být, chovej se tak a tak...nebo nechovej se tak a tak...

Takový obrázek pro vykreslení a vyzuření či politování se - doporučuji následně roztrhat, spálit či vyhodit...negace tam budou, ale už jen v obrázku a Vám se ulevilo což je cíl...nicméně lze mít cíl vyšší..neb ulevit si může znamenat koloběh, kdy budeme fungovat pořád stejně a vždycky si z toho nějak ulevíme a zas naběhneme do života stejně, zas se vyzuříme, politujeme a ulevíme a vyběhneme opět stejným způsobem.... 

 

2) Čili že tu máme možnost číslo 2 - pochopení lekce a propuštění principu podle kterého neustále stále stejně vbíháme do života. Říká se tomu transformace, moudření, vývoj a vzestup duše - čili duchovní vývoj - pozor - to znamená, že už se nebudete muset z téhož tématu vyčmárávat a ulevovat si, nýbrž, že jste zmoudřeli a budete jednat i rozhodovat jinak, čili už Vás to nebude emočně tankovat, neboť Vy jste to téma pochopili a propustili - čili duchovně vyrostli - krásný výraz :-)

Takže to chce u kreslení tento záměr - nejen se vybít..zároveň požádat Boha, universum, anděly, otevřít Akašu, kde jsou již zapsané zkušenosti jiných, co to prožili před Vámi - prostě cokoliv čemu věříte...a pokračovat v kreslení..vést vnitřní monolog s onou přivolanou moudrostí se nejen připouští - je to žádoucí..všechno jí vypovězte...a až se politujete, dojde k přesunu..zjistíte, co nemáte a co chcete....zjistíte, proč to nemáte, prožijete některé výjevy ze života znovu - neb tam vám to nedali a tam to tak dopadlo a tak to bylo a tak to je....trpte, plačte, viďte, ciťte, prožívejte znovu...neb tam je schované to, co jste si odnesli jako pravidlo pro sebe a svůj život...A EJHLE...ono to bylo, protože jsme tohle tehdy prožili...a my to žijeme furt...to je překvapení :-) ...Když dovolíme ona léčivá energie a moudrost boží či univerzální nám znovu v prožitku ukáže, co jsme cítili my...a ukáže i co cítila druhá strana (náš protihráč a je fuk, zda to byla matka nebo vláda nebo král či manžel nebo manželka...) nějak poznáme a procítíme oba protipóly...čili zjistíme, že každá z protistran činila dle vlastní pokroucené víry "nenapojené" na zdroj, boha, universum a svobodu člověka. Nějak poznáme, že jsme prostě tehdy všechno brali zbytečně moc osobně a neviděli druhou stranu jako někoho, kdo prostě prožívá jenom svůj vlastní naučený příběh...Která taky vidí jenom osobně a nevidíme sebe vůbec vlastně navzájem ani tisíc pozitivních možností a spoluprací a vývoje..neb jsme lapeni v odpojení, strachu, hamyžnosti, ovládání, získávání, chudoby a obětování   a jiných i andělsky vypadajících maskách a představ o životě a jak teda na to.  Což lze odpustit i propustit, zasmát se  těm komediím a spojit se se svým skutečným srdcem a podstatou a sílou znovu.

 

3) Relaxační pomůcka...to už je veselejší od počátku celkem...relax je relax – takže když se člověk prostě uvolní, začne jen tak čmárat, nepřemýšlí, nehodnotí..když mu něco říká, vezmi si tu černou – tak ji vezme a neděsí se "Ježíš, černá, pomooc" - prostě čmárá...je to super – stane se to, že se Vám bude postupně uvolňovat ruka, hlava a mysl a taky se naučíte důvěřovat procesu...a postupně i sobě.

 

Takže takové energetické kreslení či čmárání si, má mnoho plusů pro Vaši vnitřní pohodu, relaxaci, uvolnění i duchovní vývoj.

 

Když jsem si takto poprvé začmárala v zoufalství, že nemám  tolik peněz, abych si dovolila kurzy intuitivní, energetické a andělské kresby - vznikly první dva boží a čisté a krásné obrázky, které šly okamžitě k lustraci ke dvěma ženám - tak ta první mě do kurzu nevzala a potvrdila, že už kreslím. Ta druhá mi poslala na pomoc maličkou transformační mandalku, aby se ty energie a emoce a zážitky a prožitky začaly transformovat a abych se těch "negativních" pocitů v sobě nebála a věřila procesu.

Negativní reakce totiž znamená, že reagujeme, že jsme uvízli a fungujeme podle prožitků a závěrů z nich vyvozených v minulosti. Díky bohu za negativní emoce - víme, kde jsem uvízli a co jsme si otočili proti sobě, uvízli v iluzi a nepochopili lekci - co máme zpracovat k větší svobodě sebe sama i těch ostatních. 

 

A já mám radost, protože pokud se rozhodnete do energetického kreslení jít - ať už jen pro vybití se, úlevu a nebo skutečně pro pochopení a transformaci prožitků....podařilo se mi vytvořit transformační mandalu, která nad Vámi bude bdít, bude pomáhat uvolňovat, cítit, projevovat, co je ve Vás a transformovat k větší a volnější a tvořivější svobodě sebe sama - čili selsky řečeno dovolí Vám otevřít oči a moudřet postupně při kreslení, objevovat a transformovat sebe sama a podle toho jednat.  

Všichni jsme úžasnější, krásnější a moudřejší než si myslíme...všichni to napojení nahoru prostě máme..odtamtud jsme totiž přišli. 

 

Dosti řečí - podívejte se sami:

Fénix na obraze vzlétá.wmv (8861312)

 

Chcete začít objevovat sebe i napojení na zemi  a na vesmír a cítit oporu a přátelský přístup a podporu při procesu  - toť je transformační mandala pro Vás jako opora.