O temných stránkách v nás.

07.07.2014 22:40

 

 

Temné stránky nebo lépe řečeno temné emoce nejsou špatné, jak si mnoho lidí šlapajících po cestě duchovního rozvoje stále ještě myslí. Ony mají v našich životech svůj smysl.

 

Upozorňují na neuzdravená místa v nás, na omezení, která jsme si stanovili nebo přijali za své, protože tak by se „to“ mělo dělat, tak by se mělo žít a tak by měly „věci“ být a tohle si smíme dovolit a tohle už ne.

 

Každá „negativní emoce“ - smutek, lítost, bolest, strach, zlost i závist, zoufalství i nenávist se ozve jenom tehdy, když po právu voláme po posunu vlastního života i reality kolem nás.

 

Netřeba se za to cítit špatně, divně, provinile a netřeba se na sebe zlobit.

Třeba tomu věnovat pozornost, protože je tam polovina pravdy.

Je tam touha naší duše po zvýšení vibrací a lepším, klidnějším, pohodovějším, radostnějším životě a to, co se v nás intenzivně a opakovaně ozve, je přesně to zastaralé, nezahojené, to nepochopené, co nám v posunu brání.

Nebojme se věnovat i těm oslabujícím myšlenkám a emocím stejně jako těm “negativním - zlostným a zlým“ - pakliže intenzivně volají po naší pozornosti, jsou to ty nejhlouběji uložené rány a principy v nás, které je třeba zhojit. Prominout, odpustit i pochopit, proč se staly.

 

Staly se, protože jsme se tehdy tak cítili.

Staly se, protože jsme tehdy i tak smýšleli o sobě, o světě, o lidech, o životě i jeho pravidlech. Tak jsme byli naprogramováni a tomu jsme tehdy sami i věřili.

Odhalit odkud ta pravidla a víra přišla je dobré.

 

Nikdy nepřišla z nás tady a teď, protože duše jsou v základu čisté.

Vždycky mohla přijít ze společnosti, do níž jsme se zrodili a nebo je to památka na životy minulé, jež jsme tady na Zemi prožili a vracíme se s ní sem na Zem zpět.

A bude tak fungovat a odrážet se v životě tak dlouho, dokud nepochopíme.

 

Klíčujte a rozklíčovávejte i když Vás to povede v duchu k výjevům, které se budou jevit jako výplody Vaší fantazie a choré mysli, jsou tam informace pro Vás, odkud současné prožívání pochází. Jděte za intuicí, za vším, co přitáhne Vaše oči i kdyby to měl být následně článek či zpráva na internetu, najdete informaci, která Vám pomůže pochopit, co prožíváte. Vždycky Vás to dovede v pravou chvíli blíže k pochopení vlastního prožívání a vnitřního principu či řekněme pravidla podle kterého tvoříte a prožíváte svoji realitu, k pochopení jak si to vlastně vytváříte sami.

 

A proč vytváříme situace, které prožíváme tak silně a ony se intenzivně znovu a znovu vracejí?

 

Tam v nich je totiž klíč. To jsou ty rány, křivdy, strachy a jiné smýšlenky i o sobě samých – to jsou ty brzdy v nás i tady a teď a jejich původ je minulý.

 

  1. Byl nás naučen někým – čili i námi přijat.

  2. Odvodili jsme si ho sami z určitého dění v životě a nebo chování pro nás důležitých lidí k nám.

  3. Pochází z minulých životů a lekci si s sebou neseme dál

 

 

Zkrátka Země je jedna velká škola a nebo místo, kde se duše může zhmotnit, aby si tu prožila určité věci a situace, které prostě v tom svém čistém a čirém stavu bez těla, hmoty a Země možné prožít a zažít není.